14 มิถุนายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี ครั้งแรก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์ไวนิล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์ไวนิล

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13 รายการ