5 พฤษภาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่าน

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม 14 ถัง