26 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-5715

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-5715

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-5986

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 84-5986

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมคณะทำงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองจันทบุรี (ศปก.ทม.จบ)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานการ ... Read more