23 เมษายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างฯ

เรื่องต่อไป

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง