ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเพื่อรักษาความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย)

img321