5 มกราคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเพื่อรักษาความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย)

img321

เรื่องต่อไป

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

img319 img318

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำสลบ

img320