21 ธันวาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะ

img254

เรื่องต่อไป

ประชาพิจารณ์โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นป ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย

img253