21 เมษายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เรื่องก่อนหน้า

ทำความสะอาดปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม และดำเนินมาตรการยับยั้งโควิด - 19 ณ ชุมชนย่อยที่ 10 เนินเอฟเอ็ม

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันท ... Read more