11 พฤศจิกายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง

img006

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานและระบบอินเตอร์เน็ต

img007

เรื่องก่อนหน้า

เกิดวาตภัย ลมกระโชกแรง กิ่งไม้หักถูกรถยนต์และจักรยานยนต์เสียหาย

ด้วยขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้วันนี้ (10 พ.ย. 63) เวลาโดยประมาณ 09.30 น. เกิดวาตภัย ลมกระโชกแรง กิ่ง ... Read more