5 พฤศจิกายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

img983

เรื่องต่อไป

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ปี 2564

นที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิด ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

img982