16 กันยายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

img844

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่

img845

เรื่องก่อนหน้า

โครงการสร้างเสริมภูมิคุัมกันโรคแก่เด็กวัยเรียน ชั้น ป.1 และ ป.6 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน ... Read more