ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องรับชนิดแบ่งกลุ่ม เพิ่มลดเสียงได้จากแม่ข่ายของเสียงไร้สาย

img541