20 สิงหาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาเอกสารร่างเทศบัญญัติ

img486

เรื่องต่อไป

Big Cleaning Day ครั้งที่ 3และรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

img485