17 มกราคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เรื่องก่อนหน้า

วันเด็ก ประจำปี 2563

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ มอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เนื ... Read more