12 ธันวาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

เรื่องก่อนหน้า

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จ.จันทบุรี ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วย ... Read more