6 ธันวาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารป้องกันฯ (e-bidding)

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์