21 พฤศจิกายน 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่

เรื่องต่อไป

เทศบาลเมืองจันทบุรี ให้บริการทางการแพทย์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรี เมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง