6 พฤศจิกายน 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์

เรื่องต่อไป

ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 62

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานปร ... Read more