ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์