ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์และโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง