3 ตุลาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด ถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณประโยชน์

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ รร.ท.1 และ 2

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย)