11 กันยายน 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิงชนิดมีบันไดเลื่อนอัตโนมัติ

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงฯ