ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์