30 สิงหาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (รถตู้)

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล

เรื่องก่อนหน้า

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมั ... Read more