28 สิงหาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมของรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว

เรื่องต่อไป

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด ถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณประโยชน์

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง