ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ฯลฯ