ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต๊นท์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า