ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุ/อุปกรณ์