ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องฉายโจรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง