ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั่นสุกรแบบแยกส่วน