15 กรกฎาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เรื่องก่อนหน้า

อบรมคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธ ... Read more