19 มีนาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฏกระทรวงฯ

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะริมแม่น้ำจันทบุรี

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สดประดับตกแต่งสถานที่