ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิง