ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดงตามโครงการจัดการเรียนการสอน