ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามจอบไม้ ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร