18 มีนาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง