ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา