ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในพิธีการจัดนิทรรศการ