ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง