ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1×3 ม.