15 เมษายน 2020

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเรือเร็ว