ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน6ล้อ