9 เมษายน 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะฯ

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี (อาคาร 2)