9 เมษายน 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร่างโครงการปรับปรุงยกระดับทางเท้าถนนมหาราช

เรื่องต่อไป

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี (อาคาร 2)

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์