ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่ว่างด้านหน้าข้างเสาธง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี

การประมูลให้เช่าพื้นที่ว่างด้านหน้าข้างเสาธง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี