13 เมษายน 2020

ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ประกาศจังหวัดจันทบุรี ปิดสถานที่ฯเป็นการชั่วคราว

เรื่องก่อนหน้า

ระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ ร้าน The Rock Club & Restaurant

นที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี สมาชิกสภาเทศบาล ... Read more