13 เมษายน 2020

ประกาศจังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 5/2563

เรื่องต่อไป

ผู้บริหารตรวจเยี่ยมตลาด ซอยหมอสลวย

วันที่ 3 เมษายนย 2563 เวลา 05.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี หัวหน้าส่วนกา ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศจังหวัดจันทบุรี ปิดสถานที่ฯเป็นการชั่วคราว