9 พฤศจิกายน 2020

ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563

img993

เรื่องต่อไป

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

img997 img996

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563

img992 img991 img990 img989 img988 img987 img986