ประกวดราคาซื้อชุดผจญเพลิงฯจำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ซื้อชุดผจญเพลิง