ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยวิธีจ้างเหมาเอกชนให้ดำเนินการกำจัดขยะฯด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิกำจัดขยะ