ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า พร้อมขยายถนนลาดยาง สายมหาราช จบ.ถ.000-20 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

20230323141900